مشخصات فردی
سوابق تحصیلی
مقطع تحصیلی رشته گرایش تاریخ اخذ نام واحد شهر یا کشور معدل
فوق دیپلم
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری
سوابق حرفه ای
* لطفا در صورت داشتن سابقه کار، شرح شغل وظایف محوله در هریک از سمت های ذکر شده را در انتهای رزومه مرقوم فرمایید
نام شرکت مدت همکاری سمت حقوق و مزایا علت قطع رابطه امکان ارائه گواهی نوع همکاری
دوره های آموزش زبان خارجی و کامپیوتر
نام دوره سطح محل آموزش سال میزان ساعت امکان ارائه گواهی
مهارت در زبان های خارجه
زبان خارجه نوع توانایی(خواندن،نوشتن،مکالمه میزان تسلط
مهارت کامپیوتری
نام برنامه سطح میزان تسلط
گواهی نامه های تخصصی-علمی اخذ شده
نوع مدرک محل اخذ سال اخذ میزان ساعت دوره امکان ارائه گواهی دوره
نوع همکاری
در چه پستی مایل به همکاری هستید؟
عنوان پست کد مورد نظر را وارد نمایید
سایر موارد
  • تکميل اين فرم هيچگونه تعهد استخدامي براي شرکت تیپ کالا ايجاد نخواهد کرد.
  • شرکت تیپ کالا متعهد میگردد تمامی اطلاعات دریافتی از کاربران محترم را نزد خود به صورت محرمانه و صرفا جهت امور استخدامی نگهداری کند

طراحی و بهینه سازی سایت توسط رئو وب