tipkala.jpg

مجموعه رفتارهایی که شما را جذاب به نظر می رساند

مجموعه رفتارهایی که شما را جذاب به نظر می رساند

چگونه دیگران را شیفته خود کنید؟آدم های کاریزماتیک چگونه اند؟در این نوشته به روش هایی که شما را جذاب و گیرا می کند را توضیح خواهیم داد.

کاریزما، مجموعه‌ای از رفتارها است که ربطی به زیبایی فیزیکی ندارد. فقط کافیست این رفتارها را تمرین کنید.

در این مقاله، عناصر کاریزما را بر اساس تحقیقات هوارد فریدمن (Howard Friedman) استاد برجسته‌ی روان‌شناسیِ دانشگاه کالیفرنیا، معرفی می‌کنیم.

۱. واکنش‌های هیجانی

انسان ها همراهی با کسانی را دوست دارند که برای نشان دادنِ احساسات‌شان از زبانِ اشاره‌ها استفاده می‌کنند. قطعا دل‌تان نمی‌خواهد سرِکار، دلقک‌بازی دربیاورید و رفتارهای نامناسبی از خود نشان دهید، ولی رفتارهای متناسب با موقعیت و اتفاقاتی که در جریان است، خوشایند و جذاب هست

۲. خنده‌ی واگیردار

این خاصیتِ شیطنت‌آمیز و مسخره‌ی صدا، شوخ‌طبعیِ شما را تحریک می‌کند. هر بار که من این خنده ای را می‌شنوم، بی‌اراده، لبخندی بر چهره‌ام ظاهر می‌شود.

با این وجود مواردی هم پیش آمده که مردم از فردی که خنده های ناخوشایند دارد فاصله می گیرند

در این صورت می توان به این نتیجه رسید که: خنده همان‌طور که می‌تواند جذاب باشد، می‌تواند زننده و ناخوشایند هم باشد. فرقی نمی‌کند زن باشید یا مرد، با خنده‌ی زننده و نامتناسب، نمی‌توانید اطرافیان را جذب کنید.

۳. نشان دادن احساسات از طریق صدا

صدای سرزنده و رسا یکی از مؤثرترین ابزارهای دنیاست، خصوصا وقتی طنین‌دار باشد و زیر و بم و سرعت و بلندیِ آن، به طور متناسب تغییر کند.

۴. لمس دوستانه

لمس کردن نباید به نحوی باشد که به خاطر شدت، فشار یا ناحیه‌ای که لمس می کنید فرد مقابل احساس ناراحتی داشته باشد، بلکه صرفا به معنای لمس دوستانه‌ی بازو، شانه، یا دست است. پیشخدمت‌هایی که در این مورد مهارت دارند انعام بیشتری به‌دست می‌آورند.

لمس کردن آرام بازو، نشانه‌ای گرم و دوستانه است که می‌تواند باعث تَسلی خاطر طرف مقابل شود.

ادامه دارد.......